Klimaat & Energie

De kinderen en jongeren van nu zijn de ambassadeurs van de klimaataanpak in Zeeland. Zij moeten straks verder om de wereld, Nederland en in ons geval, Zeeland leefbaar te houden: klimaatneutraal, bestand tegen extreme weersomstandigheden en met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Wat moeten kinderen weten en wat kunnen zij zelf doen om de CO₂ uitstoot te verminderen en hun eigen omgeving bestand te maken tegen klimaatveranderingen? Via lesmaterialen, interactieve gastlessen en andere activiteiten op de scholen sporen de Zeeuwse centra voor Natuur- en Milieu Educatie kinderen aan tot nadenken over de thema’s klimaat energie en de stapjes die zij zelf kunnen zetten in een mee-veranderend Zeeland.

DAG VAN DE DUURZAAMHEID

In de samenleving van morgen is duurzaamheid het nieuwe normaal. Het is daarom belangrijk dat leerlingen duurzaamheid nu al als het nieuwe normaal zien. Op de Dag van de Duurzaamheid komen bestuurders en bekende inwoners van Zeeland in de klas om een verhaal voor te lezen en met de leerlingen in gesprek te gaan over duurzaamheid. Hoe kunnen de leerlingen hun steentje bijdragen aan de toekomst?

10 OKTOBER 2023

WARMETRUIENDAG

Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met de grootste klimaatactie van Nederland: Warmetruiendag. Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra warme trui aan en bespaar 6% energie en CO2 per graad. Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2! Doen we dat een heel stookseizoen lang, dan besparen we maar liefst 1 megaton CO2!

10 FEBRUARI 2024

NATIONALE BUITENLESDAG

Buitenles is gezond! Op Buitenlesdag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op om naar buiten te gaan. De volgende buitenlesdag is op 4 april 2023. Doe jij ook mee?

4 APRIL 2023

KLIMAATWEEK

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Wij bieden alle scholen in Zeeland een speciale activiteit of gastles rondom het thema klimaat groep 1 t/m 8 aan. Meer informatie volgt.

31 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER 2023